SURİYE’DE GÖRÜŞÜNDEN DOLAYI TUTUKLANANLARIN SAYISI 500’Ü GEÇTİ

Daha önce Suriye istihbaratının 12/12/1999’da Hizb-üt Tahrir gençlerini tutuklamaya başlaması üzerine bir bildiri yayınlamıştık. O bildiride tutuklananların sayısının sadece Humus şehrinde 60’ı geçtiğini, bütün tutuklananların tam sayısının bilinmediğini belirtmiştik. Ancak daha sonra öğrendik ki, üç hafta içinde Suriye’nin çeşitli şehirler ve köylerinde tutuklananların sayısı 500’ü geçmiş durumda ve takibatlar halen devam etmektedir.

Suriye istihbarat elemanları ve polisi, tutuklananlara Hizb’in üyelerinden tanıdıklarını söylemeleri için çeşitli işkence yapıyorlar. Onlar rehinelere de işkence yapıyorlar. Evet rehinelere de! Zira bir eve baskın yaptıklarında aradıkları şahsı bulamazlarsa, onun akrabalarını rehin alıyorlar ve aradıkları şahıs kendisi gelip teslim olasıya kadar onlara işkence ediyorlar!...

Suriye yönetimi bu polisiye uygulamayı mazur gösterecek bir tek sebep gösteremedi. Fakat o tutuklananlar hakkında bazen “onlar sahte para basıyorlar” diyor, bazın “silah ticareti yapıyorlar” diyor, bazen de “Rıfat Esad olayına karışmışlar” diyor. Bütün bunlar uydurma ve yalandır. Zira uzak yakın, duyduk duymadık herkes biliyor ki; Hizb-üt Tahrir maddi/silahlı eylemler, şiddet eylemleri ve haram eylemler yapmaz.

Suriye yönetimi, yaptığı ve halen yapmakta olduğu bu tutuklamaları şimdiye kadar açıklamadı. O, insanın insanlığını öldüren bu iğrenç operasyonu karartmak, örtmek istiyor. (Çok azı hariç) dünyadaki diğer basın organları bu karartma ve örtme işinde Suriye yönetimi ile elele ve sevecenlikle işbirliği yapmaktalar. Biz bundan önceki bildirimizi dünyadaki birçok basın organına dağıtmıştık. Fakat onu görmezden geldiler ve üstünü örttüler. Belki de onlar; Suriye, Filistin’den vazgeçme yoluna girmeye boyun büktüğü ve gasıp yahudi devletini tanımaya karar verdiği için, Suriye’nin bu insanlık dışı uygulamalarını örtmek istiyorlar. Dünya basın organları, bu meseleyi yayınlarında niçin zikretmezler?! Bu basın organlarının göz ve kulakları yok mu?! Onların muhabirleri, habercileri yok mu?! Suriye’nin dörtbir yanında bir aya yakın evlere baskınlar, takibatlar, tutuklamalar oluyor ve 500’den fazla kişi tutuklanıyor da bu basın organları bütün bunlar hakkında nasıl bir tek kelime söz etmiyorlar?!..

Biz Suriye devlet organlarının yapmakta olduğu bu vahşi saldırının sebebini biliyoruz. O da şudur: Suriye yönetiminin, işlemeye başladığı iğrenç suçu açığa vuracağını bikledikleri ağızları kapatmak, dilleri ahraz etmek hususundaki kararlılığıdır. O iğrenç suç ise; gasıp yahudi devletini tanımak ve Filisten’den vazgeçmektir. Bu suç, Suriye yönetiminin kendisinden önce işleyen diğer yönetimleri hainlikle itham ettiği suçtur.

Şu an Suriye yönetimi ile gasıp yahudi düşman arasında Amerika’nın gözetiminde devam eden görüşmeler, Golan’ı, Suriye’ye iade etmeyecektir. Bilakis Golan’ı Amerika’ya verecektir. Suriye, İsrail’in Golan’dan çıkmasını talep ediyor. Suriye’ye bir tek Suriye askerini dahi Golan’a geri döndürmeme yükümlülüğü verildi. Golan’a inecek olan; Suriye ile İsrail arasını izole etmek bahanesi ile Amerikan kuvvetleridir. Neticede görüşmeler, Suriye’ye hiçbir toprağını kurtarttırmayacaktır. Bilakis sömürgeci kafirlerin hegemonyaları müslümanların ülkelerinde iyice yerleşecek ve oralardaki etkinliklerini daha da artıracaktır.

Amerika’nın Golan’a inmesi, onu Suriye’yi, Lübnan’ı, Ürdün’ü ve Filistin’i doğrudan kontrol eder hale getirecektir. Ayrıca Amerika’ya Irak, Türkiye ve Kıbrıs üzerinde de bir nüfuz/etki imkanı sağlayacaktır. Onun için Amerika, Nikson zamanından beri Clinton’a kadar bütün başkanları ile bu yolda ısrarlı olarak kaldı. İsrail’in Golan’dan çıkartılmasındaki ısrarı, oranın Suriye’ye iade edilmesi için değil, bilakis kendisinin oraya yerleşmesi içindir.

Amerika takriben üç aydır telefonları takip aletleri ile Suriye’yi donattı. Bu aletler ile konuşanın yeri belirlenebiliyor. Sesi tekrar tekrar kaydederek şahsı belirlenebiliyor. Amerika bunu, Suriye yönetiminin bu siyasetine karşı gelen herhangi bir birisini kontrol altına almak ve tutuklamak işinde Suriye yönetimine yardım için yaptı.

Suriye devlet organlarının bu tutuklamaları yapmasının sebebi işte budur. Ta ki bu korkunç suça dikkat çekerek, ondan sakındırarak yükselen hiçbir ses kalmasın. Şüphesiz bu suç, Sedat, Hüseyin ve Arafat’ın işlediği suçtan daha büyük bir suçtur. Çünkü bu, Amerikan varlığının Golan’a yerleşip oradan bütün bölgeye hakim olmasına sebep olacaktır. Bu suç, yahudi devletinin özellikle Arap alemi olmak üzere bütün İslâm aleminin içine nüfuz etmesi, İslâm aleminin ekonomisi ve güvenliği üzerinde egemenlik sağlaması önündeki bütün engelleri kaldıracaktır.

Allah’ım, biz Senden bu ümmete afiyet vermeni ve lütfunla muamele etmeni diliyoruz.

“Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak: 3)

Hizb-ut Tahrir H. 3 Şevval 1420 M. 09/01/2000