Hizb-ut Tahrir .pdf
 

Hizb-ut Tahrir

İdeolojisi İslâm olan siyasî bir partidir. Siyaset onun amelidir. Ümmet arasında ve ümmetle birlikte, İslâm'ı kendilerine dâvâ edinmeleri ve Hilâfet'in yeryüzünde tekrar ikamesi için; Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi gerçekleştirmek gayesiyle ümmete önderlik etmeye çalışır.

Hizb-ut Tahrir; ne ruhaniyetçi, ne ilmî, ne akademik ne de hayır işleriyle uğraşan bir kitle olmayıp siyasî bir kitledir. İslâm düşüncesi, onun cisminin ruhu, nüvesi ve hayatının sırrıdır.

Hizb-ut Tahrir'in Kuruluş Sebepleri

Hizb-ut Tahrir, Yüce Allah'ın;

"Sizden hayra davet eden, marufu emreden, münkerden nehyeden bir ümmet (topluluk) bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir." (Ali İmran 104)
ayetine icab ederek; İslâm ümmetini düşmüş olduğu şiddetli çöküntüden kalkındırmak; küfür fikirlerinden, düzenlerinden, hükümlerinden, kâfir devletlerin egemenliğinden, sömürgesi/nüfuzundan kurtarmak gayesiyle kurulmuştur.