Hizb-ut Tahrir .pdf
 

Öğretim Siyaseti

Öğretim programının dayandığı temelin, İslâm Akidesi olması icab eder. Öğretim konuları ve metodlarının hepsi, bu esastan hiç bir çıkış göstermeyecek biçimde konur.

Öğretim siyaseti, İslâmî akliyeyi ve İslâmî nefsiyeyi oluşturmaktır. (Yani, insanın zihnine İslâmî fikirlerin, temayyüllerine de İslâmî hükümlerin hakim olmasını sağlamaktır). Öğretimi istenen bütün ders konuları bu siyasî temel üzerine konur.

Öğretimin gayesi İslâm şahsiyetini oluşturmak ve insanlara hayat işleriyle ilgili bilgileri ve ilimleri kazandırmaktır. Bundan dolayı öğretimin bütün merhalelerinde İslâm kültürünün öğretimi gerekir.